Sửa chữa lớn Cano CV06 (SG-6408) của Cảng Vụ Hàng Hải Hồ Chí Minh

  15/01/2021

CÔNG TY TNHH TMDV DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM Chuyên sửa chữa lớn cano CV06 (SG-6408) cho Cảng Vụ Hàng Hải Thành Phố Hồ Chí Minh từ ngày 29/07/2020 đến ngày 29/08/2020 với các hạng mục sửa chữa:

I Phần hộp số
1 Côn số
2 Trục xoắn
3 Bạc đạn chà lớn
4 Mặt chà
5 Bạc đạn chà nhỏ
6 Bộ nhông số phần trên
7 Bạc đạn côn láp cardan
8 Bạc đạn chụp xoắn
9 Bạc đạn côn láp nằm lớn
10 Bạc đạn côn láp nằm nhỏ
11 Bạc đạn côn láp đứng lớn
12 Bạc đạn côn láp đứng nhỏ
13 Bạc đạn đũa ống chỉ
14 Bộ phốt phần trên
15 Bộ phốt phần dưới
16 Bạc đạn đũa láp đứng
17 Shim canh đạn láp đứng lớn
18 Shim canh đạn láp đứng nhỏ
19 Shim canh đạn láp nằm
20 Nhớt hộp số
21 Nòng bạc đạn nhông số
22 Keo silicon
23 Dầu bôi trơn dung cho hộp số
24 Xăng vệ sinh
II Phần máy
A Phần nắp xy lanh
1 Supap nạp, xả (mỗi xy lanh 4 supap x 6 xy lanh)
2 Lò xo supap
3 Ống dẫn hướng supap
4 Sin làm kín nấm supap
5 Vành chặn lò xo supap
6 Móng chặn cán supap
B Phần khối xy lanh
1 Bạc trục
2 Bạc chặn
3 Bạc biên
4 Thanh truyền
5 Piston + chốt piston + phe hãm
6 Séc măng (khí + dầu)
III Phần Gioăng, Oring và vật tư khác
1 Gioăng đường nước làm mát vào động cơ
2 Oring đường nước làm mát ra khỏi động cơ
3 Bộ gioăng làm kín nắp xy lanh (trái, phải)
4 Bộ gioăng, oring đường ống khí nạp
5 Bộ gioăng, oring đường ống khí xả
6 Cánh bơm nước làm mát
7 Lọc dầu tinh
8 Lọc dầu thô
9 Lọc nhớt
10 Nhớt máy 15W40 API-C14
IV Phần vỏ
1 Công cạo hà vệ sinh, chà rửa toàn bộ phần lườn dưới mớn nước và công sơn chống hà 2 lớp
2 Sơn chống hà 2 lớp phần lườn mớn nước
3 Thay đệm va cao su D100
4 Chi phí đưa ca nô lên, xuống đà
5 Công tháo rã, sửa chữa, thay thế vật tư, phụ tùng, đo đạc số liệu, lắp ráp trở lại

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả