Sửa chữa 200CV, SG-5539 cho Công An Thành Phố Hồ Chí Minh

  14/04/2021

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM Chuyên sửa chữa cano 200CV, SG-5539 cho CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH từ ngày 29/08/2017 đến ngày 04/09/2017 với các hạng mục:

STT TÊN
1 Rờ le đề YA 200Hp
2 Chụp bơm nước cano Ya 200hp
3 Bộ bơm nước cano Ya 200hp
4 Séc măng cano YA 200HP
5 Séc măng cano YA 200HP, 64D-11604-01-RIKKEN
6 Séc măng cano YA 200HP, 64D-11605-03-1
7 Piston cano YA 200Hp
8 Cánh bơm nước cano YA 200HP
9 Ron xylanh cano Ya 200hp
10 Ron quilat cano YA 200HP
11 Ron pô cano YA 200HP
12 Ron chân cano YA 200HP
13 Vòng răng YA 200HP
14 Ât piston cano YA 200HP
15 Tay biên cano YA 200Hp
16 Phốt nhỏ đuôi cốt YA 200Hp
17 Phốt đầu cốt cano YA 200Hp
18 Bạc đạn ắc piston cano YA 200Hp
19 Đạn dên cano YA 200Hp
20 Bạc đạn giữa cốt cano YA 200Hp

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả