Sửa chữa cano, ca nô 260CV,SG-0425 cho Công An Thành Phố Hồ Chí Minh

  16/04/2021

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM Chuyên sửa chữa cano, ca nô 260CV,SG-0425 CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH từ ngày 20/06/2017 đến ngày 09/07/2017 với các nội dung:

STT Tên
1 Bình đựng nhớt 806193A49
2 Nhớt máy
3 Lọc nhớt
4 Nước giải nhiệt
5 Bộ bơm nước máy
6 Bạc đạn bơm máy
7 Phốt làm kín máy
8 Bạc đạn tăng đơ máy
9 Dây curoa máy
10 Ống mềm dẫn nước

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả