Sửa chữa cano-năm 2020 cho Trung Tâm Quản Lý Đường Thủy ở TP. Hồ Chí Minh

  23/03/2021

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM Chuyên sửa chữa cano năm 2020 cho TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY từ ngày 11/11/2020 đến ngày 20/12/2020 với các danh mục:

STT Danh mục dịch vụ
1 Sửa chữa xuồng cao tốc 115CV, SG0426
1 Khảo sát động cơ
2 Khảo sát hệ trục chân vịt
3 Sửa chữa cấp tiểu tu
4 Ron ốc nhớt
5 Nhớt hộp số
6 Lọc xăng tách nước
7 Bộ cánh bơm + chén + đế
8 Bình ắc quy GS 12V-100A
9 Bo xăng
10 Bơm nước lườn
11 Cáp lái
12 Đèn quay đỏ
13 Thay mới chân vịt
2 Sửa chữa xuồng cao tốc 60CV, SG1144 
14 Bảo dưỡng hệ trục chân vịt
15 Bảo dưỡng máng nhớt
16 Bảo dưỡng bơm quét khí
17 Nhớt máy
3 Sửa chữa xuồng cao tốc 40CV, SG1142
18 Khảo sát động cơ
19 Sửa chữa cấp tiểu tu
20 Nhớt máy
21 Ron ốc nhớt
22 Còi báo nhiệt
23 Nhớt hộp số
24 Bộ cánh bơm + chén + đế
25 Ổ lái cơ
26 Vệ sinh bình xăng con
27 Bảo dưỡng hệ thống làm mát
4 Sửa chữa xuồng cao tốc 260CV, SG0425
28 Khảo sát động cơ
29 Sửa chữa cấp tiểu tu
30 Anot
31 Ron ốc nhớt
32 Nhớt hộp số
33 Nhớt máy
34 Nhớt lái thuỷ lực
35 Đèn la phong
36 Bugi
37 Ron chống va
38 Thiết bị AIS class B
39 Cánh bơm nước
40 Bạc đạn bơm nước
41 Phốt máy bơm nước
42 Ống nước vào máy
43 Van nước vào
44 Oring bộ lọc rác
45 Mặt mica bộ lọc
46 Pully trung gian dỡ dây curoa
5 Sửa chữa xuồng cao tốc 200CV, SG5539
47 Khảo sát động cơ
48 Sửa chữa cấp tiểu tu
49 Bugi
50 Bánh lái phụ
51 Ron ốc nhớt
52 Nhớt hộp số
53 Nhớt ben
54 Ổ lái cơ
55 Cáp lái
56 Cột đèn
57 Kính chắn gió
58 Bình ắc quy GS 12V-100A
59 Cánh bơm nước làm mát
60 Ron nắp quy lát
61 Bộ ron máy
62 Vệ sinh lốc máy và hệ thống sinh hàn
63 Sửa chữa lốc máy 200HP
64 Xúc rửa bình xăng con và bình xăng chính
6 Sửa chữa xuồng cao tốc 60CV, SG1143
65 Khảo sát động cơ
66 Khảo sát hệ thống điện
67 Khảo sát hệ trục chân vịt
68 Sửa chữa cấp tiểu tu
69 Piston
70 Tay dên
71 Bugi
72 Séc măng
73 Đạn dên
74 Sơmi xylanh
75 Ron máy
76 Bánh lái phụ
77 Ron ốc nhớt
78 Sửa chữa lốc máy 60HP
79 Lọc xăng tách nước
80 Bình ắc quy GS 12V-100A
81 Cột đèn tín hiệu
82 Đèn mạn + đèn pha + còi hụ
83 Ổ lái cơ
84 Thay mới dây cáp điện
85 Siêu âm kiểm tra chiều dày tôn vỏ
86 Sơn sửa phương tiện (1 nước lót, 2 nước phủ)
87 Thay ron chống va
88 Thay mới chân vịt
7 Sửa chữa xuồng cao tốc 85CV, SG8937(biển số cũ SG0418) 
89 Khảo sát động cơ
90 Khảo sát hệ trục chân vịt
91 Sửa chữa cấp tiểu tu
92 Piston
93 Bugi
94 Séc măng
95 Ắc piston
96 Đạn dên
97 Sơmi xylanh
98 Ron máy
99 Bánh lái phụ
100 Ổ lái cơ
101 Phốt đuôi hộp số
102 Nhông hộp số
103 Đạn hộp số
104 Láp đứng
105 Láp ngang
106 Ống chỉ
107 Vòng răng ống chỉ
108 Cam số
109 Ty số giữa
110 Chó số
111 Thay mới chân vịt
8 Sửa chữa xuồng cao tốc 85CV, SG8593
112 Khảo sát hệ trục chân vịt
113 Thay mới chân vịt
9 Sửa chữa xuồng cao tốc 75CV, SG1146
114 Khảo sát động cơ
115 Khảo sát hệ trục chân vịt
116 Sửa chữa cấp tiểu tu
117 Ron ốc nhớt
118 Nhớt hộp số
119 Bộ cánh bơm + chén + đế
120 Cốt ngang đuôi máy
121 Dây lái
122 Ổ lái cơ
123 Dây ga + dây số
124 Bình ắc quy GS 12V-100A
125 Thay mới chân vịt
10 Sửa chữa xuồng cao tốc 150CV, SG5538
126 Khảo sát hệ trục chân vịt
127 Khảo sát động cơ
128 Sửa chữa cấp tiểu tu
129 Cáp lái
130 Ổ lái cơ
131 Than ben
132 Nhớt ben
133 Ron ốc nhớt
134 Nhớt hộp số
135 Bugi
136 Decal thước nước + vòng tròn đăng kiểm
11 Sửa chữa xuồng cao tốc 115CV, SG8591
137
Khảo sát động cơ
138 Hiệu chỉnh động cơ
139 Ron ốc nhớt
140 Nhớt hộp số
141 Lọc xăng tách nước
142 CB tổng cắt ắc quy
12 Sửa chữa xuồng cao tốc 85CV, SG0427
143 Khảo sát động cơ
144 Khảo sát hệ trục chân vịt
145 Sửa chữa cấp tiểu tu
146 Dây ga + dây số
147 Bảng điện 6 nút
148 Bình ắc quy GS 12V-100A
149 Đồng hồ tua máy
150 Lọc xăng tách nước
151 Than ben
152 Sin phốt ben
153 Nhớt ben
154 Ron ốc nhớt
155 Nhớt hộp số
156 Bánh lái phụ
157 Bugi
158 Bơm nước lườn
159 Đèn mạn
160 Thay mới chân vịt
161 Sơn sửa phương tiện (1 nước lót, 2 nước phủ)
13 Sửa chữa xuồng cao tốc 115CV, SG0429
162 Khảo sát động cơ
163 Khảo sát hệ trục chân vịt
164 Sửa chữa cấp đại tu
165 Piston
166 Bugi
167 Nhông đề
168 Séc măng
169 Ắc piston
170 Đạn dên
171 Than củ đề
172 Ron máy
173 Bánh lái phụ
174 Ron ốc nhớt
175 Lọc xăng tách nước
176 Bộ cánh bơm + chén + đế
177 Anot
178 Bộ rớ đạn + ca đạn giữa
179 Pontu xăng
180 Phốt đầu cốt máy
181 Phốt đuôi cốt máy
182 Long đền
183 Nắp quy lát
184 Dây dẫn xăng
185 Cầu chì
186 Nhớt hộp số
187 Bình ắc quy GS 12V-100A
188 Dây ga + dây số
189 Đèn quay đỏ
190 Đồng hồ tua máy
191 Thay ron chống va và sửa lại mí nối boong và thân tàu
192 Tấm sàn tàu
193 Vệ sinh dặm vá các vết bể thân tàu
194 Sơn sửa phương tiện (1 nước lót, 2 nước phủ)
14 Sửa chữa xuồng cao tốc 85CV, SG0431
195 Khảo sát động cơ
196 Khảo sát hệ thống điện
197 Sửa chữa cấp tiểu tu
198 Piston
199 Tay dên
200 Bugi
201 Séc măng
202 Ắc piston
203 Đạn dên
204 Sơmi xylanh
205 Than củ đề
206 Than ben
207 Phốt hộp số
208 Ron máy
209 Bánh lái phụ
210 Ron ốc nhớt
211 Lọc xăng tách nước
212 Bộ cánh bơm + chén + đế
213 Vỏ cano
214 Bình ắc quy GS 12V-100A
215 Nhớt hộp số
15 Sửa chữa xuồng cao tốc 85CV, SG8592
216 Khảo sát hệ trục chân vịt
217 Thay mới chân vịt
16 Sửa chữa xuồng cao tốc 400CV SG8479 
218 Bảo dưỡng động cơ
219 Bình ắc quy 120Ah
17 Sửa chữa xuồng cao tốc 85CV, SG8594 
220 Bảo dưỡng hệ trục chân vịt
221 Bảo dưỡng máng nhớt
222 Bảo dưỡng bơm quét khí
223 Nhớt máy
18 Sửa chữa xuồng cao tốc 115CV, SG8590
224 Bảo dưỡng hệ trục chân vịt
225 Bảo dưỡng máng nhớt
226 Bảo dưỡng bơm quét khí
227 Nhớt máy

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả