Sửa chữa xuồng phao CSB 4034 cho Công Ty TNHH MTV đóng và sửa tàu Hải Minh ở TP. HCM

  13/04/2021

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM Chuyên sửa chữa xuồng cao su tàu CSB 4034 CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG VÀ SỬA TÀU HẢI MINH từ ngày 10/11/2017 và 08/01/2018 với nội dụng: 

Làm mới vỏ tàu:

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả