Sửa chữa cano, ca nô 150CV, SG-5538 cho Công An Thành Phố Hồ Chí Minh

  16/04/2021

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM Chuyên Sửa chữa cano, ca nô 150CV, SG-5538 cho CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH từ ngày 31/05/2017 đến ngày 09/06/2017 với các nội dung:

STT Nội dung
1 Bộ bơm nước 
2 Chụp bơm nước
3 Phốt dầu 
4 Phốt nhớt
5 Chén bơm nước máy ME 150HP
6 Chíp vi xử lý G440
7 Bộ lưu điện SANTAK 500VA
8 Công thợ sửa chữa vệ sinh

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả