Cung cấp thay mới hai vỏ phao xuồng công tác - Tàu CSB 4031 cho Tổng Công Ty Ba Son - Công Ty TNHH MTV

  20/04/2021

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM CHUYÊN Cung cấp thay mới hai vỏ phao xuồng công tác - Tàu CSB 4031 cho TỔNG CÔNG TY BA SON - CÔNG TY TNHH MTV từ ngày 28/06/2018 đến ngày 22/07/2021 với nội dung:

Thay mới hai vỏ phao xuồng công tác-Tàu CSB 4031:

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả