Sửa chữa cano cho Công Ty TNHH TMDV Gia Tân Thịnh ở Tỉnh Gia Lai

  24/04/2021

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM Chuyên sửa chữa cano cho CÔNG TY TNHH TMDV GIA TÂN THỊNH với các thiết bị:

STT Tên thiết bị
1 Bơm nhớt 
2 Van lưỡi gà
3 Lọc xăng máy
4 Oring nắp quilat
5 Phốt nắp quilat 
6 Ron cacte
7 Ron chân máy
8 Da bơm xăng thấp áp trong ngoài
9 Chi phí đi lại lắp đặt và vận hành máy tại Gia Lai
10 Công thợ

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả