Sửa chữa cano, ca nô 60CV, SG-1144 cho Công An Thành Phố Hồ Chí Minh

  15/04/2021

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM Chuyên Sửa chữa cano, ca nô 60CV, SG-1144 cho CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH từ ngày 13/09/2017 đén ngày 23/09/2017 với các hàng hóa:

STT Tên thiết bị
1 Nhông số lùi
2 Nhông số tiến 
3 Bạc đạn số tới
4 Bạc đạn đũa lắp ngang
5 Bạc đạn đũa lắp đứng 
6 Bạc đạn lùi máy
7 Chó số
8 Phốt lắp ngang
9 Ty cần số
10 Phốt ty số
11 Bộ bơm nước
12 Nhớt hộp số
13 Công thợ

 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả