Sửa chữa cano, ca nô 115CV, SG-0426 cho Công An Thành Phố Hồ Chí Minh

  16/04/2021

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM Chuyên sửa chữa cano, ca nô 115CV, SG-0426 CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH từ ngày 10/07/2017 đến ngày 18/07/2017 với các nội dung: 

STT Tên
1 Bugi
2 Bo xăng
3 Bộ ống dẫn xăng
4 Nhớt hộp số
5 Da bơm xăng
6 Ắc quy
7 Ben nâng hạ

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả