Cung cấp các dịch vụ đăng kiểm, sửa chữa, lên đà cho các du thuyền 40ft, 50ft, 58ft cho Công Ty TNHH Phát Triển Quốc Tế Thế K ỷ 21 ở TP. HCM

  24/05/2021

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM Chuyên cung cấp các dịch vụ đăng kiểm, sửa chữa, lên đà cho các du thuyền của CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THẾ KỶ 21 với nội dung: 

TT Mô tả
1 Gói dịch vụ đăng kiểm cho 03 du thuyền 40ft, 50ft, 58ft bao gồm trọn gói các chi phí triền đà và dịch vụ đăng kiểm như sau:
  Cung cấp dịch vụ lên đà cho 03 du thuyền bằng phương pháp lên đà hiện đại tránh hư hỏng va đập cho du thuyền; 
  Khảo sát, đánh giá mức độ hư hỏng. Báo cáo thẩm định chi tiết với Bên A. Lên kế hoạch hạng mục sửa chữa thay thế cụ thể phù hợp với yêu cầu của bên A (nếu có).
  Cô lập vùng cần sửa chữa với toàn bộ du thuyền, các đường ống van đi qua khu vực hư hỏng, tạo an toàn khu vực sửa chữa.
  Lắp đặt dàn giáo, làm sạch bề mặt theo yêu cầu sửa chữa nếu có.
  Tiến hành sửa chữa các hạng mục đã được Bên B đệ trình và được Bên A chấp thuận.
  Thực hiện các biện pháp an toàn, chống cháy nổ, mất mát và hư hỏng cho du thuyền.
  Nghiệm thu và bàn giao lại du thuyền cho Bên A sau khi thực hiện các công việc nêu trên.
  Đăng ký xin giấy phép của Cục tần số Vô tuyến điện (Giấy phép đài tàu).
  Kiểm tra tét dữ liệu cấp biên bản kiểm tra hằng năm cho định vị sự cố FBIRB theo qui định có xác nhận của Đăng kiểm Việt Nam
  Chịu toàn bộ các chi phí, lệ phí cấp giấy đăng kiểm và các thủ tục liên quan đến đăng kiểm. 
  Bên B có trách nhiệm trình đăng kiểm và nhận kết quả của đăng kiểm. Sau đó bàn giao cho Bên A 03(ba) bộ hồ sơ đã đăng kiểm theo thời hạn được quy định trong điều 1.4 của Hợp đồng này.

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả