Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu CA50-51-111 và CA50-51-113 cho Công An Thành phố Hồ Chí Minh

  14/05/2021

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM Chuyên cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng tàu CA50-51-111 và CA50-51-112 cho CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH từ ngày 01/07/2019 đến ngày 29/07/2019 với vật tư:

STT Tên vật tư
I BẢO DƯỠNG TÀU CA50-51-111
1 Xupap hút, 1537023
2 Xupap xả 
3 Dẫn hướng xupap 1737188
4 Xi lanh 
5 Bộ séc măng (1979345RS)
6 Chén xupap xả 1W5283
7 Bạc biên 
8 Sơ mi, 3221126
9 Đệm làm kín xi lanh 
10 Goăng nắp quylap (3803040)
11 Đầu dây ga số, 663-48344
12 Ron quilat (688-11181-A1)
13 Ron nắp nước (688-11193-A1)
14 Ron pô (688-41112-A0)
15 Bộ bơm nước (692-W0078-02)
16 Diaphragm, 6E1-24411-0000
17 Dầu bôi trơn pha xăng TCW-3 (bình 4lít)
18 Ron quilat (6F6-11181-A1)
19 Lái phụ, 6J9-45377-01
20 Ắt piston, 6R5-11633-00
21 Bộ ống dẫn xăng, 6Y1-24306-51
22 Dầu thủy lực, AIMALUBE
23 Dầu bôi trơn động cơ (4 lít)
24 Dung dịch làm mát 
25 Dây ga số, EC-133-R13
26 Ô hệ thống lái, LM-B-1B
27 Ắc quy Gold Rocket GC8-875( 8v-170 Ah)
28 Piston K2H
29 Giăng làm kín nắp máy
30 Căn dọc trục
31 Xăng Ron 92
32 Công thợ, đi lại 
II BẢO DƯỠNG TÀU CA50-51-112
1 Bơm nhiên liệu 1664096563
2 Ống cao su 1905796
3 Xupap hút, 1537023
4 Xupap xả 
5 Dẫn hướng xupap 1737188
6 Xi lanh 
7 Bộ séc măng (1979345RS)
8 Chén xupap xả 1W5283
9 Bạc biên 
10 Xi lanh, 3007525
11 Sơ mi, 3221126
12 Đệm làm kín xi lanh 
13 Vòng bi 6309ZZC3
14 Séc măng, 64D-11604-01-RIKKEN 
15 Đầu dây ga số, 663-48344
16 Ron quilat (688-11181-A1)
17 Ron nắp nước 
18 Ron pô 
19 Bộ bơm nước
20 Diaphragm, 6E1-24411-0000
21 Dầu bôi trơn pha xăng TCW-3 (bình 4lít)
22 Ron quilat (6F6-11181-A1)
23 Lái phụ, 6J9-45377-01
24 Ắt piston, 6R5-11633-00
25 Bộ ống dẫn xăng, 6Y1-24306-51
26 Bộ Phốt xilanh lái XN2T (91C4302110) CAT
27 Ắc quy Gold Rocket GC8-875( 8v-170 Ah)
28 Dầu thủy lực AIMALUBE
29 Dầu bôi trơn (dùng cho động cơ 2 thì: 4 lít)
30 Dung dịch làm mát 
31 Dây ga số, EC-133-R13
32 Ô hệ thống lái, LM-B-1B
33 Lọc thủy lực 
34 Piston K2H
35 Xăng Ron 92
36 Căn dọc trục
37 Công thợ, đi lại 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả